Μετά από κάθε  επίσκεψη  και με βάση τη πορεία της θεραπείας ορίζεται  το επόμενο ραντεβού, που μπορεί να είναι μετά από δύο εβδομάδες έως ένα μήνα.

Σε περίπτωση που χρειαστεί να ακυρώσετε κάποιο ραντεβού, θα το εκτιμούσαμε ιδιαίτερα να μας ειδοποιήσετε μια ημέρα νωρίτερα.

Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας του Ιατρείου είναι:

Δευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή: 17:00 – 21:00
Τρίτη & Πέμπτη: 10:00 – 13:00 και 17:00 – 21:00