Το κόστος της ορθοδοντικής θεραπείας  εξαρτάται από την βαρύτητα του ορθοδοντικού προβλήματος, το σχέδιο θεραπείας και το κόστος των υλικών που θα επιλέξουμε.

Η συνήθης πρακτική του ιατρείου μας είναι η αποπληρωμή να γίνεται σταδιακά σε δόσεις, καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας.

Εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής, που τυχόν διευκολύνουν τους ασθενείς, είναι εφικτοί.

Θα  σας προτείναμε να ενημερωθείτε, αν ο ασφαλιστικός σας φορέας (Δημόσιος ή Ιδιωτικός)  θα μπορούσε να καλύψει την ορθοδοντική θεραπεία ή μέρος αυτής.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήσετε μαζί μας.