Κατά την διάρκεια του ύπνου επέρχεται χαλάρωση της γλώσσας και της σταφυλής με αποτέλεσμα να προκαλείται στένωση ή και πλήρης απόφραξη της αναπνευστικής οδού. Έτσι κατά την διαδικασία της αναπνοής πάλλονται τα μαλακά μόρια του φάρυγγα προκαλώντας τον γνωστό σε όλους μας θόρυβο του ροχαλητού.

Οι αιτίες που προκαλούν το ροχαλητό είναι  πολύ διαφορετικές. Πιθανές αίτίες μπορεί να είναι :

  • απόφραξη της αναπνευστικής οδού
  • άλλοι παράγοντες, όπως επιπλέον βάρος, αλκοόλ, φάρμακα