Μια ορθοδοντική θεραπεία προϋποθέτει ένα άριστο σχέδιο θεραπείας. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, απαιτούνται διαγνωστικά μέσα όπως:

Ενδοστοματικές Φωτογραφίες Εκμαγεία Μετρητής εκμαγείων Πανοραμική Ακτινογραφία Κεφαλομετρική Ακτινογραφία

Μέσα από τη καταμέτρηση όλων των δεδομένων θα αποφασισθεί τι, πως και πότε χρονικά θα υλοποιηθεί το σχέδιο ορθοδοντικής θεραπείας.

Το Ιατρείο μας παρέχει:

  • Ολοκληρωμένες συμβουλες για τη προσωπική επιθυμία και ανάγκη των ασθενών μας.
  • Ανεξάρτητη εξέταση
    • με ακτινολογικό μηχάνημα, με ελάχιστη επιβάρυνση
    • διάγνωση βοηθούμενη από Computer
    • μέτρηση των εκμαγείων
    • κλινική και λειτουργική ανάλυσή της κροταφογναθικής

 

.[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]