Υπάρχουν 3 μεγάλες κατηγορίες ορθοδοντικών ταξινομήσεων:

  1. Η πρώτη κατηγορία τάξη Ι κατά Angle περιλαμβάνει οδοντικά προβλήματα. Τα δόντια δηλαδή για διάφορους λόγους έχουν λάθος θέση στις οστικές τους βάσεις. Εμφανίζουν έντονους συνωστισμούς ή διάφορα κενά, μεγάλες ή μικρές στροφές, μεγάλα ή μικρά διαστήματα. Συνήθως οι ασθενείς με αυτόν τον τύπο της ανωμαλίας δεν έχουν μάθει να χαμογελούν από ψυχολογικά αίτια.
  2. Η δεύτερη κατηγορία ΙΙ τάξη κατά Angle περιλαμβάνει σκελετικά προβλήματα. Εδώ υπάρχουν σκελετικές δυσαρμονίες των γνάθων μικρές ή μεγάλες με μικρές ή σοβαρές επιπτώσεις στην αισθητική και στην αρμονία του προσώπου. Η κατηγορία αυτή χωρίζεται σε 2 υποομάδες κατηγορία ΙΙ1 και κατηγορία ΙΙ2
    1. Στην κατηγορία ΙΙ1 υπάρχει μεγάλη οριζόντια πρόταξη των πρόσθιων δοντιών
    2. Στην κατηγορία ΙΙ2 συνήθως υπάρχει παραλληλότητα των σκελετικών επιπέδων και τα πρόσθια δόντια είναι ανορθωμένα ή με κλίση προς την υπερώα(προς τα μέσα). Έτσι μπορούν να προκύψουν δυο αποτελέσματα. Είτε οι πλάγιοι τομείς ανατέλλουν κατά το ήμισυ πάνω στους κεντρικούς τομείς έχοντας μεγάλη ή μικρή στροφή ή οι κυνόδοντες εμφανίζονται έκτοποι.
  3. Τέλος στην ΙΙΙ τάξη κατά Angle υπάρχει ένας συνδυασμός οδοντικών και σκελετικών ανωμαλιών που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην αρμονία και στο προφίλ του προσώπου στις κροταφογναθικές διαρθρώσεις και στα δόντια.
Ανοιχτή δήξη - Αθηναϊκό Ορθοδοντικό Κέντρο

Ανοιχτή δήξη

Προγναθισμός κάτω γνάθου - Αθηναϊκό Ορθοδοντικό Κέντρο

Προγναθισμός κάτω γνάθου

Μεγάλη κάτω γνάθος - Αθηναϊκό Ορθοδοντικό Κέντρο

Μεγάλη κάτω γνάθος

Συνωστισμοί δοντιών - Αθηναϊκό Ορθοδοντικό Κέντρο

Συνωστισμοί δοντιών

Δυσαρμονία δοντιών γνάθου - Αθηναϊκό Ορθοδοντικό Κέντρο

Δυσαρμονία δοντιών γνάθου

Βαθιά Δήξη - Αθηναϊκό Ορθοδοντικό Κέντρο

Βαθιά Δήξη