40136Ορθοδοντικές δυσλειτουργίες μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στην ομιλία και στην άρθρωση.  Τέτοια προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και αποτελεσματικά με τη βοήθεια της λογοθεραπείας.

Μόλις διαπιστώσουμε ότι υπάρχει ανάγκη λογοθεραπείας σας εφιστούμε την προσοχή και σας  παραπέμπουμε σε ένα λογοθεραπευτικό κέντρο.