Τα μικροεμφυτεύματα είναι μια εναλλακτική  θεραπευτική επιλογή στα εξωστοματικά μηχανήματα και  χρησιμεύουν για να παρέχουν επιπλέον στήριξη στην στοματική κοιλότητα κατά την ορθοδοντική μετακίνηση.

Είναι μικροσκοπικές βίδες που τοποθετούνται με τοπική αναισθησία στην γνάθο και η διαδικασία  είναι εντελώς ανώδυνη.

Η χρήση τους είναι προσωρινή και αφαιρούνται μετά την επίτευξη του στόχου.

 

 

Πλεονεκτήματα  :

  • σύντομος χρόνος θεραπείας

Μειονεκτήματα  : 

  • λήψη αναισθητικού για την τοποθέτηση τους