Κροταφογναθική θεραπεία - Ορθοδοντική θεραπείαΗ κροταφογναθική θεραπεία γίνεται  με μια συσκευή, η οποία κατασκευάζεται ειδικά για τον κάθε ασθενή και είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του.

Αυτή η συσκευή αποφορτίζει τον μηχανισμό μάσησης και δίνει στο μυϊκό σύστημα  την δυνατότητα να χαλαρώσει.

Σκοπός αυτής της θεραπείας είναι να καταφέρουμε  να μην είναι πλέον απαραίτητη η χρήση μιας τέτοιας συσκευής.