Κατά την αρχική εξέταση γίνεται αξιολόγηση των συμπτωμάτων προσδιορισμός των αιτιολογικών παραγόντων, με σκοπό να γίνει έγκαιρη διάγνωσηκαι να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία του στοματογναθικού συστήματος.

Η μελέτη του ιατρικού ιστορικού αποτελεί χρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο, καθώς οι ενοχλήσεις που προέρχονται από το στοματογναθικό σύστημα παρουσιάζουν ποικιλομορφία κλινικών εκδηλώσεων.

Τα συμπτώματα μιας δυσλειτουργίας του στοματογναθικού συστήματος μπορεί να είναι:

  • πόνος κατά το άνοιγμα του στόματος και κατά την μάσηση
  • περιορισμένη δυνατότητα ανοίγματος του στόματος
  • πόνος κατά το χασμουρητό
  • τρίξιμο και πίεση των δοντιών
  • μυϊκή κόπωση
  • συχνοί πονοκέφαλοι χωρίς αιτιολογία

Σε συνεργασία με οδοντιάτρους και άλλες ειδικότητες, μετά από ειδικές εξετάσεις και μετρήσεις ορίζουμε την θεραπεία η οποία θα ακολουθηθεί.

Κροταφογναθική θεραπεία - ορθοδοντική θεραπεία